Komunikat do alertu

Szanowna Pani/e,
widoczne na zdjęciu odpady wielkogabarytowe zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Gdyni odbieraną są w ciągu dwóch dni roboczych od wystawienia ich w miejscu gromadzenia odpadów i w takim terminie zostaną odebrane.
Dodatkowo widoczne na zdjęciu ODPADY BUDOWLANE, zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Gdyni nie są odbierane w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Obowiązek usunięcia tego typu odpadów spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.
Ponadto informujemy, że z początkiem stycznia 2016 r. mieszkańcy Gdyni w roku kalendarzowym mogą pozbyć się do 500 kilogramów odpadów pochodzących z domowych remontów (limit na 1 gospodarstwo domowe) zawożąc je na składowisko odpadów Eko-Dolina w Łężycach. Odbiór większej ilości odpadów budowlanych należy zamówić w dowolnie wybranej firmie wywozowej na własny koszt.

Sprawa przekazana do I Referatu Straży Miejskiej w Gdyni.
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA- ROG 03/09/2018 o 20:57

Alert #54741, Opata Hackiego 27 - 29, 81-062 Gdynia, Polska

Kontenery na chodniku z pseudo prymitywnym ogrodzeniem DODATKOWO wokół pojemników inne, nieposprzątane odpady, które wysypują się na ulicę.

dzikie wysypisko

Instytucje i organizacje które mogą odpowiedzieć na to zgłoszenie

  • Referat I - Straż Miejska w Gdyni
    E-mail kontaktowy:

NaprawmyTo.pl automatycznie wysyła powiadomienia o nowych alertach do instytucji i organizacji które mogą problem rozwiązać. Jeśli jednak chcesz napisać w swoim imieniu możesz skorzystać z listy powyżej.

status: Otwarty

poprzyj

2 osób
poparło ten alert

Zgłoś naprawienie

Powiadomienia


Alert dodany anonimowo w dniu 02/09/2018 o 21:25
cloud Komentarze

Aby dodawać komentarze należy się zalogować.